Heske Blogg

Nettsted & Nettbutikk

Enk eller AS? Her er fordelene for et AS
Heske
August 11, 2023
Det finnes mange fordeler med å etablere et aksjeselskap (AS) i forhold til å starte som enkeltpersonforetak (ENK). Her er noen grunner til hvorfor aksjeselskap er bedre enn enkeltpersonforetak:

Begrenset ansvar: I et aksjeselskap har eierne (aksjonærene) begrenset ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser. Dette betyr at eieren ikke er personlig ansvarlig for selskapets gjeld, og kun risikerer å miste den kapitalen de har investert i selskapet. I enkeltpersonforetak er eieren personlig ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser, og risikerer å miste både forretningen og personlige eiendeler. 

Investering og kapitaltilgang: Aksjeselskaper gir eiere muligheten til å samle inn kapital ved å utstede aksjer og selge dem til investorer. Dette kan være en god måte å skaffe midler til å utvide virksomheten eller investere i nye prosjekter. Enkeltpersonforetak har ikke denne muligheten og eieren er ansvarlig for å finansiere virksomheten sin på egen hånd. 

Skatt: Aksjeselskaper har generelt sett en lavere skattesats enn enkeltpersonforetak, og det er også flere muligheter for å redusere skatten. Aksjeselskap kan for eksempel trekke fra utgifter som lønn, renter og avskrivninger, mens enkeltpersonforetak ikke har de samme mulighetene til fradrag. 

Professionalitet: Aksjeselskaper har ofte et mer profesjonelt image enn enkeltpersonforetak, som kan være viktig når du prøver å tiltrekke deg investorer, samarbeidspartnere og kunder. En aksjeselskap gir også en klarere ansvarsfordeling mellom styret og daglig leder, og kan bidra til å gi bedre beskyttelse og struktur for virksomheten. 

Forretningsmuligheter: Mange større bedrifter og organisasjoner foretrekker å samarbeide med aksjeselskaper på grunn av den juridiske strukturen og profesjonaliteten til selskapet. Det kan åpne for flere forretningsmuligheter og gi større fleksibilitet til å utvide virksomheten. 

Selv om aksjeselskap har mange fordeler, kan det også være mer arbeidskrevende å etablere og drive et selskap av denne typen. Det er viktig å vurdere de ulike alternativene og finne den bedriftsstrukturen som passer best for din virksomhet og målsettinger. 

Trenger du hjelp med markedsføring eller andre digitaletjennester?

Relevant blogg

Hvorfor et Bookingsystem er Viktig for Bilpleie Nettsider
Hvordan starte en nettbutikk
Hvor ofte bør du poste på Sosiale Medier?